Arpis iakttagelse skaver,….

Ivar Arpi belyser något skevt och stötande iom att styckmördaren från Boden  ska få byta kön och därmed flyttas från ett säkerhet 1:klassat fängelse till ett kvinnofängelse med lägre säkerhet.  Han citerar kriminalvården;

I den riskprofil som Kriminalvården har gjort bedöms risken att Kristoffer åter gör sig skyldig till hot och våld vara hög: ”Av särskild vikt bedömdes bland annat vara att brottets art, intresset för vapen, krigföring och sprängämnen, hens personlighetsmässiga fungerande med bristande känslomässiga resurser, oflexibelt tankemönster, en sårbarhet för stress och svårighet i socialt samspel.

slut citat

Arpi menar att kvinnor i synnerhet och människor generellt skall skyddas från styckmördare vilket för mig och säkerligen flertalet medmänniskor synes vara en fullt rimlig inställning och i paritet med vad straffet öht ska innefatta.

I Katrineholmskuriren skriver Magnus Ornhammar i augusti 2016 om könsbyten i landet

Det medicinska namnet på känslan av att vara född i fel kön är könsdysfori. För personer som lider av det finns det möjligheter att genomgå en könsbekräftande behandling och sedermera byta kön, både juridiskt och kroppsligt.

Slut citat

Reflektion; det heter alltså inte ”könsbyte” och bara ibland benämns saken som ”könskorrigering”. Man ”korrigerar” alltså med hjälp av hormoner och kirurgiska ingrepp vad naturen misslyckats med. Ser en stund senare att ytterligare ädla benämningar finnes; ”könsbekräftande behandling”

SJU TEAM I SVERIGE

Utredningsteam för könsbekräftande behandling finns på följande platser; Lund, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå samt i västra Götalandsregionen.

Mottagningar specifika för barn och ungdomar finns på Astrid Lindgrens barnsjukhus och i Linköping.

Man kan starta en utredning oavsett ålder men måste vara 18 år och skriven i Sverige för att få byta juridiskt samt genomgå underlivskirurgi.

Socialstyrelsens rättsliga råd bestämmer huruvida man får byta kön och få ett nytt personnummer.

Källa: RFSL.

slut citat artikel Ornhammar Kkuriren

KÖNSDYSFORI OCH KÖNSBYTE

Byte av juridiskt kön

För att byta juridiskt kön måste man göra en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd.

2016: 289 ansökningar

2015: 207 ansökningar

2014: 194 ansökningar

2013: 167 ansökningar

2012: 60 ansökningar

slut citat artikel HÄR

Vidare; ”Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga” – läkartidningen HÄR

Könsdysfori är mycket ovanligt men ökar över hela världen bland såväl vuxna som yngre. Orsaken är okänd, men det har spekulerats om huruvida det kan bero på miljöfaktorer, ökad tillgång till vård, ökad kunskap (via internet), generellt ökad öppenhet och uppmärksamhet i samhället för frågor som rör köns­identitet och könsuttryck, minskad stigmatisering eller att identitetsutvecklingen i dag i större utsträckning även innefattar könsidentiteten.

Något som talar för att allt fler unga utforskar sin könsidentitet är de populationsbaserade ungdomsundersökningar som visar en stadig ökning av dem som inte besvarar frågan om vilket kön de tillhör, och det har blivit allt vanligare att identifiera sig som icke-binär, eller könsneutral, och att föredra ett könsneutralt pronomen (hen).

Min kommentar;

Åter till styckmördarens önskan och på detta rimliga av Arpi konstaterande om skydd från styckmördare oberoende av kön följer också två andra skavande faktum;

1)

Fem år efter styckmordet på 20 åriga högskolestuderande Vatchareeya Bangsuan är den blivande kvinnan ”Kim Marie” föremål för- och själv delaktig i, dvs intervjuad i en TV 3 dokumentär. Han lyfts alltså fram i rampljuset i kraft av sitt förestående könsbyte. Könsbytet i sig övertrumfar hans gärning varför han är intressant ur ett HBTQperspektiv och i själva verket ett ”offer”?

Om Englas mördare Anders Eklund önskar könsbyte står TV3 och möjligen andra TVkanaler på kö att lyfta fram hans perspektiv? #allamördareslikavärde ?

2)

De kostnader som samhället ska stå för i form av utredningar inkluderat hormon- och kirurgiska behandlingar är inte ringa. När uppnår vi den gräns för hur vi fördelar för sjukvården riktade medel då en persons kostnad för att få önskemål om ”könsbekräftande behandling” genomförd, ställs mot en annan persons livsnödvändiga cancerbehandling?

Varje år ökar antalet unga som vill göra en könsutredning med 100 procent.
Men vården hänger inte med – utredningsköerna är längre än någonsin.
– Det är helt oacceptabelt, säger Gabriel Wikström, folkhälsominister.

vidare ”tiodubbling av patienter som vill byta kön” Uppsala nya tidning

Den här enorma ökningen ser vi i alla länder där det finns pålitliga data. Ökningen är störst bland yngre och bland de som fötts med kvinnokropp.

och…

Vad beror ökningen på?

– Man vet inte säkert, men något som säkert påverkar är att det i dag finns så mycket tillgänglig information att personer kan känna igen sig och söka tidigt

och…

En teori är att det sker en rubbning under fosterstadiet.

Reflektion;

Köerna för att få komma på utredning är nu uppe i åtta till tolv månader enligt artikeln. HÄR finns information på ett pedagogiskt sätt- det som kan betecknas vara en del av orsaken till den ökade förekomsten till könsdysfori- mycket tillgänglig information

Skulle kunna vara en av Socialstyrelsens broschyrer;

”När du bestämt dig för att byta kön”Könskorrigering.png

På Naturskyddsföreningens hemsida kan man läsa följande om hormonstörande ämnen och dess påverkan:

Vissa kemikalier kan påverka hormonsystemet. De kallas därför hormonstörande ämnen. Dessa ämnen förekommer i flera vardagsvaror bland oss och misstänks vara en av anledningarna till ökningen av några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle.

De flesta vet att våra hormonsystem styr flera av kroppens funktioner. Allt från ämnesomsättningen, tillväxten, stress- och belöningssystemen till fortplantningen regleras av hormoner. Det färre vet är att det tyvärr finns flera olika industrikemikalier som när de kommer in i kroppen kan påverka våra hormonsystem. De kallas därför hormonstörande ämnen.

Hormonstörande ämnen har också kopplats till att kunna vara en bidragande orsak till sexuella störningar och en gigantisk ökande förekomst av könsdysforidrabbade barn och unga som upplever att de fötts i ”fel” kropp.

Svd skriver också om hormonstörande ämnen som möjlig orsak till könsdysforiökningen.

Reflektion;

Sammantaget så har RFSL med HBTQUIA som bogvisir samt Naturskyddsföreningen med klimathotet som flaggskepp första tjing på analysen om varför och hur samhället bör hjälpa/behandla/bemöta miljöutmaningar och dess konsekvenser i kombination med ”mycket tillgänglig information”

Själv glappar jag med hakan en kvart över varför de inte ens funderat i banor som att ”mycket tillgänglig information” i form av myspysintervjuade könsdysforidrabbade barn intervjuas i morronsoffsTVprogram som en delorsak?

-” Vad modig du är som kommer ut!” Lilla Kalle vill bli Karolina sort of upplägg.

Varför ska man förstärka det man initialt faktiskt benämner som”hormonstörningar”? man hänvisar ju till detta i miljörörelsen?

Om nu kunskap finns för hormoners påverkan i en omfattning så att t om läkare uttalar sig om en möjlig delorsak där hormoner i ett visst stadie i fosterutvecklingen spelar fostret ett spratt just i den fas där hjärnan får ”order” om identitet och ”kroppen” får en annan?

nedan;

Under första trimestern av graviditeten utvecklas könsorganen. I tredje trimestern utvecklas hjärnan utifrån könshormoner. Teorin är att något i dessa processer går fel så att kroppen utvecklas åt ett håll och hjärnan – och därmed upplevelsen av vilket kön man är – åt ett annat.

slut citat UN HÄR

Istället ska vi snickra till barn/unga samt ösa i dem ”könsbekräftande” hormoner? Borde det inte gå att ge hormoner som SYNKAR hjärna och kropp istället för att göra mekaniska justeringar i form av avancerad kirurgi som om det vore hubotar inkörda på service och rebot? Kan man inte hormonellt rebota dessa personer och spara mänskligt lidande samt skattepengar?

Nädå, i den socialistiska välmående never ending skattekistan grävs hål, större djupare och vidare än Grand Canyon. Det ska snickras i pojkbäbisars små penisar utan att det är medicinskt motiverat, det ska justeras underliv på könsstympade kvinnor från främst Somalia. Fler kvinnor än män söker för justering…go figure.

Om ni och jag inte fattat det fullt ut redan så gör jag det nu. Mitt uppdrag, hela mitt existensberättigande och gåva till denna värld är att vara skatteinbetalande slav och det är RFSL och Miljörörelsen som styr vart skattepengar ska gå.

I framtiden kan man kanske växla som man byter kläder och/eller glasögonstil mellan könen och också mellan arter. Själv skulle jag inte tacka nej till en shot hormoner som gav mig kraft att skapa ett eget kalifat med egen valuta och vanligt jävla liv.

Se gärna youtubeexperimentet ”Är jag en katt?” HÄR

Under tiden letar jag stairways 2 heaven…

FOTNOT; lappen är autentisk och finns på polishuset i Skellefteå i en av hissarna

knappen.png

8 reaktioner på ”Arpis iakttagelse skaver,….

 1. Nja… Jag tror att könskorrigering av mördare och våldtäktsmän faktiskt kan vara en rejäl samhällsbesparing. När Anders Eklund och hans sorgebröder blivit avsnoppade så sätter vi dom på Hinseberg. ”Tjejer! Han är er nu! gör vad ni vill me han” Sen är det bara begravningsavgiften kvar. Måste ju bli många miljoner som samhället sparar där.

  Gillad av 1 person

  1. Del 1 i dokumentären- patient för ”könsbekräftande behandling” och en svårt cancersjuk persons behov ställs mot varandra och så får tittarna ringa in och rösta på olika alternativ. #braTV #publicservice

   Gilla

  2. Jag tror att man kommer att måsta bestämma sig för att rangordna patienter i åtgärdstrappan på ett helt annat sätt framöver och skattefinansierat? Jag vet inte- kanske måste man själv söka sponsorer för sin vård? Kanske ska det oavkortat läggas på arbetsgivarens bord? men i kommunal och landstingsanställd verksamhet blir det hur som helst skattepengar det handlar om.

   1) ideologiskt medicinskt behövande
   2) hormon och ideologistörda medicinskt behövande
   3) somatisk medicinsk vård som inte kan anstå

   om väntetiden i landet pendlar mellan 8-12 månader för behandling i könsdysforivården som angivis, och jag tex väntade 10 månader på ny knäled så kan i princip någon som vill bli könskorrigerad få tillgång till vård före mig.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s