Att döpa systemkollaps till "utmaning"

”I veckan presenterade Säkerhetspolisen sin årsbok för 2014. Då beskrev Wilhelm Unge, chefsanalytiker vid kontraspionaget, hur man nu noterar hur underrättelseagenter och personer kopplade till Syriens olika program för massförstörelsevapen gömmer sig i den stora flyktingströmmen.

Johan Sjöö, biträdande Säpochef, påtalade samtidigt det märkliga att kontrollen av dem som söker uppehälle i Sverige inte avslöjar fler säkerhetsrisker – exempelvis misstänkta terrorister – nu än för ett decennium sedan, trots att mängden asylsökande har flerdubblats.

Bägge talesmännen för Säkerhetspolisen lyfte alltså fram den förda migrationspolitiken som ett säkerhetsproblem. De använde förstås inte de orden. Det hette i stället att Säkerhetspolisen har en stor utmaning.

Men det är inte en utmaning. Det är en systemkollaps.

slut cit Gudmundsson Svd

I spåren av de volymer asylsökare och EUmigranter som kommer skapas andra servicebehov, förutom att trilla igenom SÄPO och behovet av bostäder, varför ”Asyl-migranthälsan” i Gävle har 1500 personer i kö just nu.

Det kallas f.ö ”ett hårt tryck”.

”När asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare kommer till länet erbjuds de en hälsoundersökning. Tidigare gjordes undersökningarna ute på hälsocentralerna i länet, men sedan årsskiftet är det asyl- och migranthälsan på Söderhamns sjukhus som har ansvaret för att alla som kommer hit ska få sin undersökning gjord.

Hälsoundersökningen består av tester för smittsamma sjukdomar som tuberkulos, hiv, gulsot och syfilis. Dessutom får patienterna berätta om vilka vaccinationer de har, om sin hälsohistorik och om hur de mår psykiskt efter sin flykt”

slut cit Gefle dagblad

 

****************************************************************

En väldigt viktig insats från vårt samhälle att beta av är ju detta med hälsostatus ehuru redan ett ”sanatorium” eller jag menar ”Tuberkulosmottagning” redan blivit en nödvändighet i Göteborg efter rätt många år som vi i Sverige varit utan, typ 50 år.

”Mottagningen i Angereds sjukhus kommer att ha öppet fem dagar i veckan och även vara mobila för att kunna åka hem till patienterna.

Många har trott att tuberkolos varit utrotad, men så är inte fallet...

– Sverige är inte isolerat från världen i övrigt, utan vi står i kontakt med omvärlden och vi har strömmar med människor som kommer hit. Då får vi också stötta deras behov”

SR

*********************

” Det har skett en ordentlig ökning av tbc de senaste tio åren, säger Jerker Jonsson, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.”

AB

***********************

Nu har det varit alldeles för många ”utmaningar” en lååång period även för de Svenska psyken som bara läser rubriker i Aftonbladet och Expressen.

Därför är det av yttersta vikt att ”balansera” upp det hela genom att visa att vita män kan. Så att vi ser och förstår att det största hotet är från en psyksjuk pyroman.

Fokus bör så skyndsamt flyttas från den obehagliga sanningen och rapporterna om våra no go zones skottlossningar och ständiga bränder

Därför gräver man nu fram ”Gryningspyromanen” för att tvätta hjärnbarken med. Lär dig Svensson; att en psyksjuk man är ett större hot mot vårt land än alla andra hot och irlhändelser- tillsammans någonsin.

Eftersom hans fritidssysselsättningar brukar generera 4 poliser som punktmarkerar honom torde han bli ett spännande samhällsinslag då han kommer ut igen. I fängelser radikaliseras man ju.

16/8 2014 skrev Kvällsposten

”Han kunde håna och hota och kasta urin från en juiceflaska på poliser med orden:

– Jag ska pissa på dig ditt feta svin.

I en rättspsykiatrisk utredning konstaterade experter att Ulf Borgström är intelligentare än genomsnittet men också att han är farlig.

I utredningen står:

I hans personlighet finns betydande antisociala drag med anpassningsstörning, oförmåga till empati, brist på ånger och skuldkänslor.”

One thought on “Att döpa systemkollaps till "utmaning"

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s