För Sverige i tiden-alla kufrstater skall raseras, leve Kalifatet och hatet mot Nalin Pekgul

Detta är i Sverige. Hizb ut-Tahrir begravning 10/10 2014 läs mer HÄR

Varken öst eller väst

Ingen nationalism eller patriotism

Ingen sekularism eller demokrati

Ingen kapitalism eller socialism

utan Islam, Islam, Islam-gudomligt vägledd

Nedan från deras sida. Notera särskilt det rödmarkerade i texten (som jag markerat) Man skriver en sak och säger en annan emellan varandra. På filmen görs fullständigt klart att syftet med det politiska arbetet är att rasera västs sätt att leva och att man föraktar demokrati.

Vilka är Hizb ut-Tahrir?Hizb ut-Tahrir är ett politiskt parti som har Islam som ideologi, därför är politik partiets arbete och Islam dess ideologi. Partiet arbetar inom och tillsammans med ummah (det islamiska samfundet) i både öst och väst, så att ummah adopterar Islam som sitt mål och leds till att återetablera Khilafah (den islamiska Kalifatstaten) och således styr med vad Allah (swt) har uppenbarat. Hizb ut-Tahrir är en politisk grupp och ingen prästerlig grupp. Inte heller är det en akademisk-, utbildnings- eller välgörenhetsgrupp. De Islamiska tankarna är själen till dess kropp, dess grund och hemligheten i dess liv.
Hizb ut-Tahrir har etablerats som gensvar till Allahs (swt) befallning:وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”Låt det uppstå en grupp bland er som kallar till det goda och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. De är sannerligen de framgångsrika.” [3:104]Partiet upprättades år

1953 i Palestina av en samling lärda med Sheikh Taqiuddin al-Nabhanii i spetsen för att upplyfta den islamiska ummah från den låga position som den har nått och att frigöra den från de tankar, system och lagar som baseras på icke-islamiska idéer, såväl som styret och påverkan från de icke-islamiska staterna. Partiet har som målsättning att återetablera den islamiska Kalifatstaten så att Allahs uppenbarelse blir den enda referenskällan gällande styret. Alltså arbetar partiet för att återbygga en genuin islamisk stat och inte för att ta över makten för att bedriva dagens politik i den muslimska världens korrupta icke-islamiska stater.

Även om vårt främsta politiska mål är återupprättandet av Kalifatet, så arbetar vi inte för att upprätta en sådan stat i Sverige då förutsättningarna för staten ligger i den delen av världen där majoriteten är muslimer som bär på en klarare förståelse kring de islamiska texternas språk och idéer.

I Sverige och resten av västvärlden är arbetet med muslimerna fokuserat på att rikta muslimer till att bidra positivt till samhället och samtidigt bevara sin islamiska identitet. Vi arbetar också med att koppla muslimernas känslor med händelserna i den muslimska världen i form av ett ickevåldsamt politiskt arbete – till exempel genom att kanalisera ilskan och frustrationen över händelser i den muslimska världen mot positivt politiskt arbete såsom offentliga protester, petitioner, konferenser, seminarier, rundabordssamtal och paneldiskussioner med både muslimer likväl icke-muslimer etc.

Trots det stora fokuset på det muslimska samfundet så negligerar vi inte att kalla resten av befolkningen till islam. På flera olika platser i väst, arrangerar vi öppna seminarier för specifikt icke-muslimer, där de får ta del utav diskussioner, föreläsningar och material i hopp om att de ska få en djup intellektuell övertygelse i islam som ideologi och som ett spirituellt, intellektuellt och politiskt alternativ för mänskligheten.

Vidare anser vi att det muslimska samfundet, med sina islamiska värderingar och kultur, ska kunna bidra med att lösa många av de sociala problemen i det västerländska samhället – till exempel rasism, alkoholmissbruk, missbruk, familjesplittring, sexuella övergrepp och nedgången av moral.

Gällande vårat ställningstagande beträffande val i västvärlden så ställer vi inte upp i val då vi förkastar demokratin som sådan.

Den islamiska regeln gällande deltagande i val beror på vad valet handlar om, handlar det om något tillåtet så är deltagandet tillåtet. Dock inkluderar val i västvärlden bland annat val av ledare, riksdagsledamöter och parti. Styret i västvärlden baseras på en icke-islamisk livsåskådning d.v.s sekularism, ledarna i västvärlden tillämpar icke-islamiska regler och riksdagen lagstiftar utan att hänvisa till Allah.

Om man avstår från demokratiska val så tror många att man automatiskt måste isolera sig, men det är fel. Islam kräver att vi är aktiva och engagerar oss i samhället tillsammans med resten av muslimerna inom Islams ramar för att förverkliga stärkandet av vår roll, vår islamiska identitet och försvarandet av våra islamiska skyldigheter och rättigheter.

Partiets metod för återetablerandet av Kalifatet är i enlighet med Profetens (saw) metod som bestod av bildandet av en grupp och dess islamiska kultivering, gruppens interaktion med samhället där en intellektuell och politisk kamp ingår, och sökandet efter makt/stöd (nusra). Därav förkastar vi både de vitt utspridda militära aktioner och de demokratiska kompromisser med islam som fastlagda metoder för att återetablera Kalifatet.

Partiet strävar efter att få ummah att återgå till dess tidigare styrka och ära så att hon inte längre är beroende av andra stater och nationer utan återvänder till sin rättmätiga plats som den ledande staten i världen såsom hon tidigare var då hon styrde i världen enligt Islams lagar. Partiet strävar också efter att återinföra den islamiska vägledningen till mänskligheten och leda ummah i en kamp mot fientliga ideologier, gällande dessas system och tankar så att Islam omfattar hela världen och Allahs rättvisa och barmhärtighet tillämpas över hela mänskligheten

******

******

Nalin Pekgul som länge slagit larm om nätverk vilka när sig på kulturbidragsdjungelns frukter bla, får så klart på käften av dem med ”snabeln rakt in i bidragskranen”I Inlägget anklagar skribenterna Pekgul för att ”stigmatisera förorterna”- allt  i syfte till att appelera till sin vänner i vänstern som ju vurmar för orten.

*******

Vilka är då skribenterna i den senaste ”all kritik mot islamistiska intressen är islamofobi” artikeln?

Rashid Musa Ordförande ”Sveriges Unga Muslimer” Samme man som anmält Svd Arpi, samme man som via  ”Muslimska Kvinnors Nätverk” i september (alltså inte som nedan redovisats den 18/10 ”Muslimska Kvinnonätverket bla Zaynab Ouahabi ” krävt att ett Agenda” program skulle plockas bort.
Tillsammans med Zaynab finns också i september också i september Zainab Marrakchi som vid detta tillfälle titulerar sig som ”Ordf för Muslimska Kvinnoföreningen MKN.

Men i April 2013 är samma kvinna Zainab Marrakchi vice ordförande i ”New Moon Kulturorganisation” som är en medlemsorganisation i ”Ibn Rushd” där Rashid Musa är projektsamordnare.

Rashid Musa sände också kondoleanser till Taimor som sprängde sig i Sthlm. Hänger ni med? Intressant***

***

Fatima Doubakil ”Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén” tidigare ”Centrum mot rasism” Nogger/ TinTin ”Afrosvenskarnas riksförbund. Hon är också gift med, tadaaa! ”Afrosvenskarnas riksförbunds” ordförande Kitimbwa Sabuni

( rasistiska kakor bl.a)

2012

”Förbundets verksamhet har under året finansierats av följande myndigheter: Integrationsverket, Stockholms läns landsting och Allmänna arvsfonden.”http://www.afrosvenskarna.se/dokument/vb04.pdf

”Förbundets verksamhet har under året i huvudsak finansierats av följande instanser: Integrationsverket, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Allmänna arvsfonden.”http://www.afrosvenskarna.se/dokument/vb05-vp06.pdf

från 2009 –

-i kommentarsfältet finns många bra siffror om pengaströmmen in i dessa organisationer.

F.ö har Doubakils man Kitimbwa Sabuni en gammal beef med Pekgul då han i ”Newsmill” då det begav sig 2009 skrev att Nalin Pekgul var en ”fegis som inte blev självmordsbombare”.

Kitimbwa är också gudförbannad över att nyhetsuppläsare inte får bära hijab

***

Vilka av våra skattestinna pengaspridare har koll på denna föreningsincest?!

”Citat:

Det system som används för att slussa skattepengar vidare till föreningar är mycket komplext och helt oöverblickbart. Jag vill ändå ge några exempel på dessa bidrag. Statliga Ungdomsstyrelsen delade under 2008 ut 3 143 260 kronor till Centrum mot rasism. Afrosvenskarnas riksförbund mottog under samma år 304 414 kr kronor i bidrag från Ungdomsstyrelsen

***********

Källa: Årsredovisning 2008. Allmänna arvsfonden har under perioden 2003-2009 delat ut inte mindre än 11 293 000 kr till Afrosvenskarnas riksförbund. Centrum mot rasism har under 2008 och 2009 tagit emot 6 489 000 kr från Allmänna arvsfonden.

**********

***********

Källa: Arvsfondens projektdatabas.Ungdomsstyrelsen är inte ensamma om att förse Fatima Doubakils organisationer med skattepengar. Departementen, olika myndigheter, kommuner och landsting är alla frikostiga med den här typen av stöd.

***
Z

******

Bild saknas             –>            Samia El-Amri Muslimska Kvinnoföreningen.

******

Samia är fö delaktig i eller har även arbetat som tadaaa” Ledamot i ”Islamiska Förbundet I Stockholms Råd”  se HÄR där det f.ö finns en till Ouahabi, en med förnamnet Radia istället för Zaynab.

googlar man Zaynab Ouahabi  får man EN träff, och det är artikeln i Svt opinion. Googlar man ”Muslimska kvinnonätverket” ser man att de talat HÄR 2006.

Kan nån förklara för mig vad det är för skillnad påMuslimska kvinnonätverket” och ”Muslimska kvinnoföreningen”? och är Radia och Zaynab systrar?

Varför får jag upp  ”Svenska muslimer för fred och rättvisa” då jag googlar dem båda? samt att Zaynab arbetar för Rashid Musa på Ibn Rushdi??

******

Radia Ouahabi, Ordförande  ”Muslimska Kvinnoföreningen” Zainab MarrakchiViceordförande ”New Moon Kulturorganisation”

Iman Benmakhlouf, Ordförande för ”Stjärnkåren”

Suheer Sherif, Medlem i ”Islamiska Förbundet i Sverige”

Samia El Amri, Ledamot i ”Islamiska Förbundet I Stockholms Råd”

******

Ta tex föreningen ”Svenska muslimer för fred och rättvisa som alltså inte ska blandas samman med ”Muslimska mänskliga Rättighetskommitén” (DET är ju en heeelt annan skild från alla andra föreningar så klart).******

I den förstnämnda finns bara där alla nedanstående lokalföreningar som var och en antagligen har någon form av föreningsbidrag?

******

Lokalavdelningar och ordföranden
SMFR Stockholm – Nofa Malla Mohammed
SMFR Södra Stockholm – Semanur Taskin
SMFR Järva – Nadia Sultana
SMFR Norra Stockholm – Amal Seraj
SMFR Västra Stockholm – Louai WafaiSMFR Väst – Sara Younes
SMFR Malmö – Avin Jomaa
SMFR Borlänge – Nor Abbas
SMFR Linköping – Ismail Sharif
SMFR Uppsala – Hiba Albatrouk
SMFR Umeå – Khalil Karimi Lokala kontaktpersoner
Luleå – Anna Waara

******

Fö hittade jag en intressant koppling mellan ”Muslimska kvinnoföreningen” och ”Muslimska brödraskapet” HÄR där de stolt berättar om sitt besök hos European Forum Of Muslim Women (EFOMW) som har kopplingar till Muslimska brödraskapets paraplyorganisation FIOE.

LÄS NALIN PEKGULS BOK

Annonser

3 thoughts on “För Sverige i tiden-alla kufrstater skall raseras, leve Kalifatet och hatet mot Nalin Pekgul

 1. Hur skiljer man ut fanatismen från den tysta introverta trosåskådningen ?
  Låter det sig göras överhuvudtaget ?
  När ska vi begripa att islams fanatism botar man inte med tolerans eller att vända andra kinden till?
  Den islamistiska fanatismen är en uppgift för muslimer att lösa internt.
  Västvärlden bör bli striktare med att utvisa och återkalla medborgarskap för de som drar in extremismen till våra kulturer.
  Först flyr man och söker skydd och sedan återvänder några för att utbilda sig till Jihadkrigare.
  Där borde vi dra gränsen och återkalla det svenska medborgarskapet.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s