"Rasifierade" vänsterns ilska

HÄR

I artikeln får vi veta att ”debattören” Ihsan Kellecioglu, är 34 år är ”fristående” och från Stockholm. Han onnes om att då 30% av Svenska folket består av personer med utländsk bakgrund är det ändå vithetsnormen som gäller. Det är ungefär som tidigare Bilan Osmans klagolåtar om att det syns för många vita, det är som festivalen där det var så många vita!”

Personer med utländskt ursprung är för dåligt representerade i samhällets alla funktioner menar Ihsan. Som bevis på detta tar han upp alla mediarapporteringar som enbart orättvisa och att de bara innehåller negativa saker/händelser. Som exempel tar Ihsan upp;

 • Ungdomar i förorten kastar sten på polis och bränner upp bilar.”  I studion har vi den vita integrationsministern som analyserar läget.
 • ”Islamister halshugger en brittisk journalist.” I studion har vi den vita terrorexperten som analyserar detta hot.
 • ”En sociala-medier-storm har rasat i dag om att n-ordet använts om en bakelse i en cafeteria.” I studion har vi en debatt mellan en vit antirasistisk debattör och en ”kränkt” svart antirasistisk debattör om varför detta är ett så känsligt ämne.
 • ”Ebolaviruset sprider sig i Afrika. Finns en risk att den sprider sig till Sverige.” Nyhetsinslaget visar bilder på offer i sjukhussäng i ett odefinierat afrikanskt land. I studion får vi en situationsanalys av den vita hjälparbetaren.
 • ”Regeringen satsar extra på skolor i utanförskapsområden”Nyhetsinslaget visar bilder på gående kvinnor i hijab med skylten ”Rinkeby torg” i bakgrunden. I studion har vi en debatt mellan den vita skolministern och en vit oppositionspolitiker.
 • En stor våg av flyktingar uppskattas nå Sverige inom det närmaste året.” I studion får vi en debatt mellan den vita migrationsministern och den vita sverigedemokraten. slut cit Ihsan

Punkt 1 

Bränder och stenkastande är inget att rapportera om? alternativt händer så sällan? Färgad minister med rötter från Burundi har vi haft. T.om som integrationsminister. Hon heter Nyamko Sabuni-. Vad tyckte Ihsan och hans polare om hennes arbete? Hon stod för;

”obligatoriska gynekologkontroller på alla flickor för att komma åt problemet med könsstympning samt slöjförbud i skolan. Senare argumenterade hon även motsvarande kontroll beträffande pojkar. Sabuni har också profilerat sig som en av de mest kritiska inom Folkpartiet till religiösa friskolor

Nyamko var före sin tid och fick så mycket skit för sitt viktiga arbete.

Hur var det nu med bränderna? Inget att rapportera om?

”Eftersom flera brandobjekt kan förekomma vid en och samma brand är summan av antalet brandobjekt större än summan av antalet händelser”

Det innebär att om tre bilar brinner upp vid samma tillfälle räknas det som en bilbrand”

Innan jag fortsätter , hur var det nu med den av Aftonbladet redovisade  ”fristående” ställningen som debattör?

”Vi är vänsterpartister, vi är rasifierade – Det är dags nu att utveckla antirasismen”, skriver en rad vänsterpartister som bildat Den rasifierade vänstern —

–Det är viktigt att förstå att den strukturella rasismen finns både parallellt och intersektionellt till dessa strukturer. Det går inte att bryta den genom att enbart fokusera på andra viktiga strukturer.

Därför har vi bildat den rasifierade vänstern. Vi har bildat den för att skapa ett forum där vi fritt kan prata om den vithetsstruktur som påverkar oss.

Slut cit Ihsan 2012 i tidningen ”Flamman opinion”

**************************************

Vänstern har delat på sig ”lite” till,…. #bokstavskombinationer.neverendingstorys.nu? och ett ”nytt” rättvisare rättvisemärkt parti har fötts fram.

Vanliga vänstern innehåller för många människor med vithetsnorm. I ett land som fortfarande bebos av majoriteten vita? shit happens. Ihsan konstaterar att V innehåller fler rasifierade än vita och därför räcker inte

”klassanalysen för att bryta maktstrukturerna, inte heller könsanalysen. Det är viktigt att förstå att den rasifierade strukturen står både parallellt och intersektionellt till dessa strukturer. Det går inte att bryta den genom att enbart arbeta med andra strukturer”

Vänstern bryts sönder som Kellogs cornflakes sedan 70 talet- man hittar olika strömningar ute i världen- där har vi den absoluta sanningen – dit ska vi gå! Man hittade Mao–Trotte-Marx osv. Könsmakstordningen, den är rätt, klasskampen är alltid rätt! Nähä, ingen millimeterrättvisa där heller?!

Mest förfördelad, kränkt och förtryckt vinner. Paraplyet heter ”rasifiering” och ALLT annat ramlar ner under. Voila! era gamla tweedsäckåaskaglestskäggskommunister, där fick ni att suga på, för det spelar ingen roll vad och hur mycket ni tycker -ni är vita=))

Punkt 2

IS bestialiska halshuggningar och en ”vit terrorexpert analyserar detta hot”. Menar Ihsan att en färgad terroristexpert skulle analysera IS på annat sätt än som ett hot mot den demokratiska vetenskapsupplysta del av världen där t.ex Sverige ingår? Pga av hudfärg? Tycker Ihsan det verkar vara isolerade företeelser med IShot mot västvärlden f.ö?

Punkt 3

Bakelsedeblacet- samma sak. På samma tema har vi alla kak karamell diskussioner, där t.ex Nima Dervish diskuterat med Kitimbwa Sabuni. Men Nima är väl för vit för att ”få” access  till det innersta finrummet där de med rätt nyans på hudfärgen diskuterar på ”rätt” sätt och från ”rätt rasifierat” infallsvinkel?

Punkt 4

Ebola som ev hot mot Sverige? Ja, det är högst relevant eftersom det är en så svår sjukdom, men visst- Afrika är stort
Ebola
Ebola är ju ”bara ” snabbt växande på dessa ställen?

ebola först

Ebola juli

Resistent TBC är ett betydligt allvarligare hot mot Sverige och det har vi redan här. Redan 2007 slog man larm om det….

2007-”I vissa delar av bland annat före detta Sovjet och flera afrikanska länder har tbc blivit en vanlig sjukdom. Andelen multiresistenta fall utgör mellan 10 och 20 procent.”

Sverige;

Mellan 400 och 600 fall av tbc per år har upptäckts i Sverige under de senaste femton åren. I fjor var det 500. Årets siffror är inte klara, men förväntas hamna i nivå med förra årets.

Andelen fall som är multiresistenta, alltså motståndskraftiga mot två eller fler mediciner, har legat omkring 1,5 procent av fallen. I år beräknas andelen bli mellan tre och fyra procent.

Källa: Karin Tegmark-Wisell och Sjukvårdsupplysningen

Läser vi jättemycket om det i media? om nej- varför? och VARFÖR har vi inte en ordentlig och strukturerad medicinsk undersökning av dem som kommer hit? För deras egen skull och för övriga som bor här? Vi har ju för böveln varit tvungna att öppna en TBCmottagning igen! Ngt som inte funnits på över 50 år här..

Punkt 5

Faktumet att det satsas extra på skolorna i utanförskapsområden samtidigt som det i inslag visas kvinnor gåendes iklädda Hijab och ansvariga diskuterar det?

HÄR 4 skolor i Rinkeby (som räknas som ett av alla utanförskapsområden)

HÄR ”SVT:s team knivrånades”

HÄR ”Skolan får mer pengar ju äldre eleven är enligt en grundschablon. Den är olika stor beroende på elevernas ålder.

Skolår 0–3: 64 785 kronor (46 321 kronor)

Skolår 4–6: 69 265 kronor (49 524 kronor)

Skolår 7–9: 80 559 kronor (57 600 kronor)


Siffran inom parentes är den faktiska summa som går ut till skolan, resten behåller utbildningsförvaltningen för så kallade overheadkostnader.
Utöver grundschablonen utgår ett socioekonomiskt tillägg som baseras på vilken utbildningsnivå föräldrarna har och andelen elever med utländsk bakgrund. ”

De får mest och minst per elevFem-i-topp:
Gullingeskolan 52 806 kronor/år
Bussenhusskolan 52 175 kronor
Bredbyskolan 50 318 kronor
Hjulstaskolan 49 482 kronor
Rågsvedsskolan 49 395 kronorFem-i-botten:
Ekängens skola 1 502 kronor
Äppelviksskolan 1 661 kronor
Smedslättsskolan 1 925 kronor
Höglandsskolan 2 176
Norra Ängby skola 2 221 kronorKälla: Stockholms stad. Förutom det socioekonomiska anslaget utgår en grundersättning, se annan faktaruta

Rinkebyskolan får 47 900 kr extra per elev och år.

Äppelviksskolan, Bromma: 96 procent av eleverna får godkänt i alla ämnen. Skolan får 1.600 kronor per elev i tilläggsanslag per år. Rinkebyskolan, Rinkeby: 50 procent av eleverna får godkänt i alla ämnen. Skolan får 47.900 kronor per elev i tilläggsanslag per år.

När vänstern talar, vad säger de? Jo argumenten och lösningen

 1.  vi måste satsa mer pengar
 2. skolan behöver mer resurser
 3.  om vi kommer till makten så ska vi göra rejäla satsningar på skolan
 4.  skolan måste få kosta.

 Punkt 6

En stor våg av flyktingar uppskattas nå Sverige inom det närmaste året”

– ja och det är vad de lärde twistar om är så smart för dem som redan har kommit och landets befolkning i stort och Migrationsverket har sagt att detta spricker, vår nyss avgående statsminister har sagt att det kommer att kosta.

2% av Europas befolkning =vi, tar emot 22% av alla asylsökare ensamt . Fler än Danmark, Finland, Norge, England gör tillsammans.

Anledningen till att vänstern står och stampar runt 5:ans % beror på samma gamla krig mot kapitalism och marknadsekonomi som vanligt med lite olika benämningar över tid. Man krigar mot precis det som gjort att alla fått det bättre, alltmedan de experimenterat med den fantastiska planekonomin på tex Kuba och i Sovjet….

….och som sagt, vi hade en färgad integrationsminsiter, och det finns färgade Sverigedemokrater. Det finns t.om ”färgade” samer..

FOTNOT Ihsans ”Rasifierade vänstervänner som skrivit under artikeln i Flamman

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR 

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

HÄR

R

HÄR

HÄR

När Lars Lindström 2008 skriver om helt nya möjligheter som öppnats inom journalistiken -se cit nedan- så visste han kanske inte att det 2014 har fått fullt genomslag. Inte minst genom ”vittnesmål” som vid en enkel googling avslöjar att ”vittnet”/avsändare till budskapet inte sällan är journalist, inte sällan med tydliga vänsterkopplingar. Helt naturligt ofta en ”kulturjournalist” ;

För två år sedan gjorde Babak Rahimi en mycket stark intervju med Sharare Irani, det vill säga sig själv, ”nyss hemkommen från irakiska Kurdistan”. Hon hade ”en del synpunkter på vad omvärldens solidaritetsrörelse och antiimperialister bör göra” skrev Babak Rahimi om sin pseudonym.

Greppet öppnar helt nya möjligheter inom journalistiken: att intervjua påhittade människor med dramatiska erfarenheter och genom dem föra fram sina egna åsikter.

Det är väl osäkert, dock, om det inryms inom Statens kulturråds premisser för stöd, att ”främja hög kvalitet och mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen”.Mana har haft statligt stöd sedan 2001.

Riktigt rörigt blir det i ”intervjun” i Mana när Babak Rahimi ställer en fråga till sig själv, och sedan ger sig själv svaret: ”Låt mig besvara frågan med en motfråga”.

Frågan är om bluffen har någon som helst betydelse för beslutet att bevilja sammanlagt 275 000 kronor i produktionsstöd till Mana, vilket klubbades så sent som i fredags. Svaret är förmodligen nej, eftersom kulturrådet hade informationen redan innan beslutet togs.”

——————-

Ska vi skärskåda vissa politikers agendor finns en del att klaga på för skattebetalaren.

**************

Önskan om en Svensk Hugo Shavez

”Måste vänstern välja? Ilska eller trovärdighet? Ibland önskar jag mig en svensk Hugo Chavez. Detta är innan jag kommer på att det närmaste vi kommer är Gudrun Schyman.”

Teodorescu 

”Om Moderaterna på allvar vill förstå vad som skett och på så vis minska risken för ett ännu större nederlag om fyra år bör en diskussion om integration och migration påbörjas, skriver debattören Alice Teodorescu.”

Vill man läsa något om valresultatet och utfallet; vad man tänkt efter valet- vilka att samarbeta med- vems partibok som ska styra så läs Anybody

Stefan Löfven har tuggat budskapet ”Sverige håller på att gå sönder” genom hela valrörelsen och har vägrat att ge något som helst svar på frågan om hur han tänkt sig framtiden om han skulle bli tillfrågad om han kan bilda regering. Frågan har upprepats i det oändliga och svaret har blivit det samma .. det får ni veta efter valet!

Nu har han fått frågan, accepterat uppdraget .. och har inget svar, utan lägger ansvaret på den förra regeringen?
Jag vill INTE ha en regering som är så handlingsförlamad redan från dag ett. Kan inte Stefan Löfven ta ansvar för sitt parti, sina löften och sin politik är det bättre att han ägnar de kommande 4 åren åt att fundera över den saken och lämnar över till dem som klarade av att sitta i en svag minoritetsregering som dagligen hånades och motarbetades av den opposition som nu skriker på hjälp.
Ansvaret är ert .. inte andras!
Ett villkor från de tre Allianspartier som har någon form av dialog med Stefan Löfven att underlätta en regeringsbildning är att Socialdemokraterna ansluter sig till den överenskommelse som Alliansen slöt med Miljöpartiet om bland annat invandringen och papperslösas villkor.
Det finns goda skäl att, utan rasistiska förtecken, ifrågasätta såväl överenskommelsens relevans idag och om det är rätt väg att gå om nu Stefan Löfven vill bryta nacken av Sverigedemokraternas tillväxt

3 thoughts on “"Rasifierade" vänsterns ilska

 1. ”Vi har bildat den för att skapa ett forum där vi fritt kan prata om den vithetsstruktur som påverkar oss.”
  slut cit.

  Som vilken sekt som helst med syfte att snacka skit i slutna rum. Skapar man en sådan med syfte att ”fritt” prata skit om andra enbart pga hudfärg ja då är det inget annat än en form av omvänd Ku Klux Klanaktivitet.

  Rättstavningsverktyget på ”rasifierad” föreslår f.ö;
  *Falsifierad
  *Russifierad
  *Versifierad
  *Simplifierad

  Gilla

 2. Jag trodde att färgade människor utläningar flydde hit för att landet var bra och styrdes av en majoritet vita som i generös anda välkomnade färgade att arbeta och dela det som skapades.Istället vill de göra revolution här men inte där.klagar på vithetsnormen ,fan vad man blir trött!Nästan så man vill utbrista far åt helvete dit du kom ifrån!

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s