Näthat från "fel" håll?

Iaf kan man konstatera att ”Tyra” hade ett inlägg (länk till Tyras blogg död nu) om sitt motstånd kring Halalslakt som retar folk.

Din dumma fitta, läs på lite innan du börjar snacka eller “får ut budskap” som du så fint kallar det. Det är väll klart som fan det finns anledningar till varför man halal slaktar djur, precis som det finns anledningar och förklaringar till allt annat som står i Koranen, bibel eller vilken annan helig skrift. LÄS PÅ innan du öppnar din smutsiga käft blåsta slyna.

och försök inte ens påstå att du inte är rasist. För genom att skriva hela den där smutsiga texten och bara nämna det muslimska folket när judarna faktiskt använder sig av precis samma metod vid slakt betyder det inget annat än att du är en ren rasist och har hat emot muslimer. Så åter igen, LÄS PÅ innan du öppnar din smutsiga käft, din blåsta slyna.”

slut cit från Tyras blogg

Har vi läst om detta i pressen?

Näej. Varför inte tror ni?

KÄLLA

Källa

Annonser

14 thoughts on “Näthat från "fel" håll?

 1. Oavsett ifrån vilket håll det kommer så ska rim och fason råda. Det hela handlar förstås om att inneha kunskaper, särskilt när du själv i praktiken känner till hur saker och ting förhåller sig.

  Själv googlade jag fram hennes blogg om halalslakt:
  http://tyras.se/2013/02/22/halal-slakt-kvalificerat-djurplageri/

  Där fann jag bland kommentarerna som har kännedomen om hur det går till på ett svenskt halalslakteri:

  fatima says:
  February 26, 2013 at 11:00
  Hej tyra! Du är ute och cyklar. I sverige finns det en lag som säger att alla djur ska bedövas innan de slaktas, dödas. Mina släktingar äger ett av sveriges största halal slakteri, vid namn “J&D”. Där har bland annat fredrik reinfeldt varit på besök.De bedövar djuren innan de slaktar, du som suttit och läst har säkert missat en hel del. Vi i Sverige följer lagen vad det gäller bedövning innan slakt. Så snälla sitt inte och dra dina slutsatser utan att du ens vet.
  ett klipp som jag tycker du ska titta på:

  Nu till koranen:
  Koranen säger att djuret ska vara vid liv när man slaktar djuret. Anledningen till varför man ska slakta djuret från halsen är för att all blod och bakterier ska rinna ut. Ett sätt att få blodet att rinna ut är att slakta från halsen. Du kan inte klassa det som ett djurplågeri med tanke på att djuret bedövas.

  Gilla

 2. Svar till Krister Klermalm (2013-03-03 12:12) Jag tror du missat en vital del i mitt inlägg.

  Jag har inte tagit ställning för eller emot halalslakt.

  ***Ämnet var/är ”näthat”***

  I min post lyfter jag olika exempel där kvinnor är sk näthatare/stalkare/hotare osv.

  OCH- jag lyfter fram denna Tyra, som ju utgör ett exempel på en kvinna som får motta mycket grova påhopp och även HOT- från vad jag kan förstå-de som är FÖR halöalslakt.

  Jag är EMOT HOT.

  ”Rim och fason” i det läget är alltså ett understatement.

  Gilla

 3. Svar till Krister Klermalm (2013-03-03 12:12) Koranen ”säger” åxå;

  ”Och döda dem (de otrogna) då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. ” (2:191).

  ”När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (9:5)

  ”Kämpa mot dem! Gud skall straffa dem genom era händer och förödmjuka dem och hjälpa er till seger över dem. Och han skall läka såren i de troendes bröst och stilla vreden i deras hjärtan.” (9:14)

  ”Kämpa mot dem, som trots att de förr fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – kämpa mot dem till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.” (9:29).

  ”Då ni möter förnekarna i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä….Om Gud ville kunde han helt vist slå ner dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall han inte låta deras handlingar bli förgäves.” (47:4)

  Gilla

 4. vidare om ickemuslimer;
  ”Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er…Och döda dem då var ni än möter dem…Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och alla dyrkan kan ägnas Gud…” (2:190-193).

  ”Och din Herre lät änglarna framföra detta budskap till de troende: ’Se, jag är med er’ och befallde dem att inge de troende mod och tillförsikt och låta dem veta: ’Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – (Troende!)

  Låt nu svärden vina över deras huvuden och händer”’ Detta drabbade förnekarna därför att de trotsade Gud och hans sändebud. Den som trotsar Gud och hans sändebud skall erfara att Gud straffar med stränghet….

  Troende! När ni möter förnekarna, som rycker fram i samlad styrka, gör då inte helt om för att fly. Den som då gör helt om – om det inte är en krigslist för att falla i en fientlig styrka i ryggen….ådrar sig Guds vrede och helvetet skall bli hans sista hemvist – ett i sanning eländigt mål!” (8:12-17).

  Gilla

 5. Jag har inte missat den vitala delen i ditt inlägg, för jag skrev följande;
  ”Oavsett ifrån vilket håll det kommer så ska rim och fason råda. Det hela handlar förstås om att inneha kunskaper, särskilt när du själv i praktiken känner till hur saker och ting förhåller sig. ”

  Alltså, har du faktiska kunskaperna så lär du minska tedenser till näthat.

  Jag finner det är bra att du belyser med olika vinklar på din blogg, säger inte emot det.
  Det som inte ska glömma är att det finns drägg ifrån vilka än gruppering du väljer, även så vad som förekommer på Tyra’s blogg. Ena sidan utesluter inte den andra som inte har rent i påsen.

  Mitt uttalande om rim och fason är inte understatement eftersom båda håller med här att det ska råda även på nätet om så är på bloggar eller ej att det inte ska förekomma något hot, eller.

  Gilla

 6. LÄTTLÄST

  Koranen skiljer på olika icke-muslimer och föreskriver en hållning mot dem som varierar beroende på vilken kategori de tillhör.

  Den kan vara rent fientlig till tolererande. Grundinställningen angående alla icke-muslimer är dock aldrig odelat positiv eftersom det bästa och enda helt rätta är att vara muslim. Detta betyder att om någon inte är det så beror det på något som är fel.

  En av de mest grundläggande trossatserna i islam är att Allah skall ha makten på hela jorden genom människor som underkastar sig och lyder honom. De som gör det kallas muslimer. Ordet islam betyder underkastelse och muslim den som underkastar sig.

  Detta sker konkret genom att muslimer skall ta makten i alla världens länder. Och för att få alla människor att underkasta sig Allah skall Koranens lagar och regler gälla (Sharia).

  De som inte vill underkasta sig genom att konvertera till islam måste ändå lyda dessa lagar. Deras existens tolereras då som i fallet med judarna och de kristna och blir en andra klassens medborgare (dhimmis eller zimmis) med mycket begränsade rättigheter.

  Människor som tillhör andra religioner (med undantag för zoroastrier) skall om de inte vill bli muslimer dödas.

  Gilla

 7. Man kan ta upp koranen lika mycket som med bibel och tolka hur som helst med hur respektive utför sin religion.

  Har du samtalat med en praktiserad muslim eller bekantat dig med den muslim som lever sig en av landet medborgare.

  Din argumentation med att ta upp koranens skrifter är inte hållbart i sin helhet av sammanhanget kring näthaten.

  Gilla

 8. Svar till Krister Klermalm (2013-03-03 12:38) ”Rim och reson”?? ang direkta hot?

  ”Det som inte ska gl�mma �r att det finns dr�gg ifr�n vilka �n gruppering du v�ljer, �ven s� vad som f�rekommer p� Tyra’s blogg. Ena sidan utesluter inte den andra som inte har rent i p�sen”

  Krister;
  DET är ju precis vad jag belyser =) problemet är ju att man INTE ”belyser” sådant i media eftersom det kommer från ”fel” håll.

  ”Mitt uttalande om rim och fason �r inte understatement eftersom b�da h�ller med h�r att det ska r�da �ven p� n�tet om s� �r p� bloggar eller ej att det inte ska f�rekomma n�got hot, eller”

  Krister;
  Hot är åtalbart. Därför anser jag att det inte ”bara” kan underordnas uttrycket ”rim och reson”.

  Gilla

 9. Svar till Krister Klermalm (2013-03-03 12:46) Det var du som tog upp vad Koranen ”säger” för att stärka ditt resonemang kring att en ung tjej som uttalar sig emot Halalslakt skulle läst på innan hon uttalar sig för att inte dra på sig näthat…

  En uppmaning att läsa på” är ju mer välkommet som kommentar ist för ”din dumma fitta” och hot mot den egna familjen.

  I sammanhanget med din förståelse för näthat från annat håll än kristet vidareutvecklade jag bara vad Koranen MER säger =)

  F.ö är det 20 år sedan jag gick ur svenska kyrkan. Jag är FÖR religionsfrihet.

  Jag är FÖR min egen frihet att inte vara kopplad till en religion.

  Så Krister.

  Om en eller flera muslimer ”näthatar” så är det inte relevant?

  Jag tycker det är ytterst relevant så länge som man målar in folk tillhörande den ena eller andra religionen och/eller politiska tillhörigheten som onda eller goda.
  DÄRFÖR MÅSTE man lyfta fram exempel från ALLA läger.

  Tolkningen öht om en viss politisk eller religiös tillhörighet som alibi för för utövarens absoluta tolkningsföreträde för vad som är rätt eller fel skyr jag som pesten.

  Gilla

 10. Självfallet så ska inte åtalbara hot ska underordnas med rim och fason. Och det är inte det jag skrev heller.
  Utan att det ska råda rim och fason att hot ska inte finnas på bloggar eller på andra håll.

  Gilla

 11. Det är Fatima som tog upp koranen, läs mellan ” och ” så ser du att det är hon som gjorde det.
  Mina egna ord är dem tre första raderna samt hänvisning orden – Svaret finns i Tyra blogg.

  Det är din tolkning av vad jag menar med näthat som är felaktigt. För näthat, återigen, spelar ingen roll vars den kommer ifrån är något jag avstår och är mot hot.

  Lika där är vi med att gått ur svenska kyrkan och för religionsfrihet samt egen frihet att inte vara kopplad till en religion.

  Jag är för dig i din resonemang ;

  ”Jag tycker det är ytterst relevant så länge som man målar in folk tillhörande den ena eller andra religionen och/eller politiska tillhörigheten som onda eller goda. DÄRFÖR MÅSTE man lyfta fram exempel från ALLA läger.
  Tolkningen öht om en viss politisk eller religiös tillhörighet som alibi för för utövarens absoluta tolkningsföreträde för vad som är rätt eller fel skyr jag som pesten”.

  Gilla

 12. Järnspikar också, jag glömde ju sätta ut ” ”, ber ursäkt. Inte så konstigt då att tolka som om det var jag som tog upp koranen fast det är en efter följare till vad som står ovan.

  Gilla

 13. men si då är vi ju rörande överens i den saken. Det finns skitstövlar bland kvinnor, män, kristna och muslimer.

  En BREDARE journalistisk gärning kring de faktumen är att föredra.

  Ha en bra dag, nu ska jag se på skidkämpar!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s